Aktiviteter

ÅGÅ KAMERAKLUBB

 Velkommen til klubbmøte på Vågå Hotel torsdag 14. februar kl. 19.00


 • Bildevisning med tema "mørketid" Alle kan ta med seg 5 bilder for bildevisning.

 • Kaffe og biteti.
 • Presentasjon av nytt klubbutstyr for produktfotografering "Foldio3"

 • Teknisk hjørne: Hvitbalanse

 • Litt info omkring regionalt fototreff høsten 2019 i samarbeid mellom fotoklubbene i Vågå, Lom, Vinstra og Dovre

 • Eventuelt


Vel møtt!

ÅRSMØTE I VÅGÅ KAMERAKLUBB - FREDAG 18. JANUAR 2018

 

VKK inviterer alle medlemmer til ÅRSMØTE fredag 18. januar 2018 kl. 18.00 på Vågå Hotell

 

Vi startar med gjennomføring av det formelle årsmøtet.

Deretter blir det middagsbuffet, bildevisning, premieutdeling og sosialt samvær.

 

Du kan ta med følgje på middagen, men dette må betalast av kvar enkelt.

Middag for medlemmene blir dekt av klubben, men drikke dekkjer kvar enkelt sjølv.

 

Program for kvelden:

 

18:00 Årsmøte:

Årsmelding

Budsjett

Aktivitetsplan for 2018

Valg av styre og komitéar

Innkomne saker

 

Ca 19:00 Middag

Bildevisning

Premiering

Sosialt samvær

 

Dersom det er saker de ønskjer å ta opp på Årsmøtet, så send mail til s.valde&online.no

Styret må ha eventuelle saker som skal behandlast innan fredag 11. januar.

 

Hotellet må vite kor mange vi blir på middagen, så meld dykk på til meg på mail

s.valde&online.no eller telefon 952 48 825 innan måndag 14. januar.

 

Velkomne!

Velkommen til møte i VKK torsdag 13. desember kl. 19.00

 

 

 • Alle kan ta med 5 bilder for bildevisning.

 

 • Månedens bilde: Fritt motiv

 

 • Teknisk hjørne: Fotografering innendørs uten blits

 

 • Fotostafett: Noen som vil ta på seg oppgaven?

 

 • Fototreff 2018,  VKK har fått invitasjon av Rune Hermansen på å være medarrangør på eit nytt fototreff. 

 

 • Eventuelt

 

 

Vel møtt!

Velkommen til klubbmøte i Vågå Kameraklubb torsdag 8. november kl.19.00

 

-  Alle kan ta med 5 bilder for bildevisning

 

-  Kaffe og biteti

 

-  Månedens bilde: Høst

 

-  Teknisk hjørne: HDR  foto  (High Dynamic Range)

 

-  Innlevering av bilder til klubbkonkurranse med tema "Kulturlandskap"   

 

      Kan sendes til Harm Kroon på harkro1955@gmail.com

      Alle kan levere inntil 4 bilder.

      Lengste side på bilde på 2400 bildepunkt og bildefil på maks 3mb.

      Ta gjerne med en tittel på bildet i filnavnet.

      Bildene vil bli sendt til en annen fotoklubb for juryering.

 

-   Eventuelt

 

 

Vel møtt!

Velkommen til klubbmøte torsdag 11. oktober kl. 19.00

 

 •  Alle kan ta me 5 bilder for bildevisning

 

 •  Kaffe og biteti

 

 •  Månedens bilde: Arkitektur

 

 •  Teknisk hjørne: Stabilisator i kamera

  Hva er stabilisator og hvilke fordeler/ulemper det har

    

 •  Eventuelt

 

Vel møtt!

 Velkommen til høstens første klubbmøte torsdag 13. september kl. 19.00

 

 

 

 • Alle tar med 5 bilder for bildevisning.

 

 • Kaffe og biteti

 

 • Månedens bilde: Fritt motiv

 

 • Teknisk hjørne: Støy/ korn i bilde ved høy iso

 

 • Eventuelt

 

Vel møtt!

Tur til Jøndalen 23. august kl. 17.00


Torsdag 23. blir første samling i Vågå Kameraklubb etter sommeren og

vi satser på en tur til Jøndalen og fotokafe i gapahuken der.

Vi møtes ved Vågå Hotel for samkjøring kl. 17.00.

Husk kamera og ta gjerne med kaffe og biteti!


Vel møtt!

Fototur til Blessomkalvkvee torsdag 14. juni


Torsdag 14. juni blir siste samling i klubben før vi tar sommerferie og

vi satser på fototur denne kvelden.

Vi møtes ved Vågå Hotel for samkjøring og avreise kl. 18.00

Turen går til Randsverk og urskogen i Blessomkalvkvee naturreservat.

I år er det 100 år siden Blessomkalvkvee ble fredet og området ble inngjerdet i 1936 for å hindre beitedyr i å påvirke skogen og livet der.

Det er mange store gamle furutre i urskogen og mange tre som har blåse overende.

Der kan vi også finne den giftige planta Tysbast.

Hovedfokuset på turen blir kanskje macrofotografering men her finner vi det meste av motiver som skogslandskap, fugl og folk på tur.

Ta gjerne med kaffe/drikke og biteti.


Vel møtt!   


NB! Pga. dårlig vær så er turen utsatt til torsdag 21. juni kl. 18.00

                 

Fototur til Skar på Vinstra søndag 6. mai


Fotoklubben Linselusa inviterer VKK med på fototur til Skar på Vinstra førstkommende søndag


Oppmøte ved Gjestgiveriet på Vinstra kl. 11.00


Lett turterreng i fine omgivelser, og kanskje blir det fotografering av hoggorm og firfisler om vi finner noen.


Om det er flere som ønsker å dra så kan vi kjøre sammen fra Vågå Hotel kl. 10.00


Velkommen til et nytt møte i Vågå Kameraklubb torsdag 3.mai kl. 18.00


Det er lange lyse kvelder og vi har lite på programmet så

vi satser på utefotografering denne kvelden.

Vi tenkte å trene litt på følgefokus med actionfotografering i Villaparken.

Vi møtes ved Villaparken på de nye campingbordene ut mot veien kl. 18.00

Jeg tar med Kaffe.


Vel møtt!

Velkommen til medlemsmøte i Vågå Kameraklubb torsdag 12. april kl. 19.00

 

 •   Bildevisning, alle tar med 5 bilder for bildevisning.

 

 •   Bildevisning fra seiltur ved Kjell Stålevik

 

 •   Månedens bilde tema: Gul   

  Alle kan ta med inntil 2 bilder for månedens bilde konkurransen.

 

 •   Teknisk hjørne: action fotografering ved Kjell Stålevik

 

 •   Klubbtur til regionalt fototreff 8-10 juni

  Påmeldingsfrist er satt til 1. mai

 

 •   Eventuelt

 

 

Vel Møtt!

Velkommen til medlemsmøte i VKK torsdag 8. mars kl. 19.00

 

 

 • Bildevisning, alle tar med 5 bilder for bildevisning

 

 • Premiering årets bilde 2017

    

 • Månedens bilde, tema er fritt motiv

    

 • Teknisk hjørne, panoramabilde

  

 • Eventuelt

 

Vel møtt!

Velkommen til årets første klubbmøte i VKK torsdag 8. februar kl. 19.00

 

 

 • Bildevisning ved Nina Rønning. Nina har vært medlem i klubben i et års tid og vil i kveld vise frem et knippe av sine favorittbilder.

 

 • Månedens bilde tema "Sjogg" Alle kan ta med 2 bilder.

 

 • Teknisk hjørne, app som hjelpemiddel.

 

 • Fotostafett. Ikveld utfordrer vi 2 medlemmer til fotostafett der bildene skal vises frem på mai-møtet.

 

 • Eventuelt

 

 

Vel møtt!

ÅRSMØTE I VÅGÅ KAMERAKLUBB - FREDAG 19. JANUAR 2018
VKK inviterer alle medlemmer til årsmøte

fredag 19. januar 2018 kl. 18.00 på Vågå Hotell


Vi startar med gjennomføring av det formelle årsmøtet.

Deretter blir det middagsbuffet, bildevisning, premieutdeling og sosialt samvær.


Du kan ta med følgje på middagen, men dette må betalast av kvar enkelt.

Middag for medlemmene blir dekt av klubben, men drikke dekkjer kvar enkelt sjølv.


Program for kvelden:


18:00            Årsmøte:

Årsmelding

Budsjett

Aktivitetsplan for 2018

Valg av styre og komitéar

Innkomne saker


Ca 19:00       Middag

Bildevisning

Premiering

Sosialt samvær

 

Dersom det er saker de ønskjer å ta opp på Årsmøtet, så send mail til s.valde@online.no  Styret må ha eventuelle saker som skal behandlast innan fredag 12. januar.


Hotellet må vite kor mange vi blir på middagen, så meld dykk på til meg på mail s.valde&online.no eller telefon 952 48 825  innan måndag 15. januar.


Velkomne!